Ocena brak

Elektroniczne przetwarzanie danych - Konwersja zbiorów

Autor /Nortug Dodano /21.03.2013

Jeżeli cały system pracuje i podstawowe procedury przetwarzania przebiegają z wykorzystaniem głównych zbiorów, mogą częstokroć wystąpić opisane poniżej problemy ze zbiorami.

-    Niekiedy zbiór będzie zawierał bardzo dużo znaków (czasami są to zbiory do 100 mln znaków), dlatego potrzeba wiele czasu do zebrania informacji oraz organizacji zbiorów danych.

-    W zbiorach dynamiczno-statycznych (dynamiczne są zbiory często zmieniające się) informacje bardzo często są pisane ręcznie z formularzy różnego typu, dlatego czasami trudne do odczytania. Natomiast podczas skanowania powstają błędy związane ze złym rozpoznaniem znaków. Przetwarzanie wymaga wprowadzenia poprawnych danych, w związku z tym należy opracować sposób na sprawdzanie danych w krótkim czasie, by nie wstrzymywać pracy systemu.

Podczas tworzenia programu lub systemu należy:

-    zebrać dane w grupy problemowe (dotyczące danego zagadnienia);

-    wprowadzić dane do komputera (według określonych, opisanych i przygotowanych struktur baz danych);

-    sprawdzić poprawność przygotowanych i wprowadzonych danych, gdzie tylko jest to możliwe (błędne dane dają fałszywe wyniki);

-    przygotować dane próbne, następnie wydrukować je i przeprowadzić analizę w celu określenia miejsc, w których mogą wystąpić błędy.

Ze względu na wielkość zbioru pojawią się problemy z organizacją zbierania danych, a stąd również dodatkowe obciążenie podczas procesu przygotowania ich do przetwarzania. Można przygotowanie danych zlecić specjalnej firmie, zajmującej się przygotowywaniem i zapisywaniem danych. Pełne wypróbowanie systemu jest niemożliwe do czasu zebrania odpowiedniej ilości danych w różnych wariantach.

Dane specjalne są przygotowywane do manualnego testowania programów, dlatego też powinny być stosowane programy standardowe. Zbudowany zbiór danych musi być kontrolowany w celu zabezpieczenia przed możliwością uszkodzenia zbioru głównego, jeżeli opracowany system działa w oparciu o zbiór rekordów roboczych.

Weryfikacja, wydrukowanie i skontrolowanie danych odbywają się w wydziałach, które je dostarczają. Specjalny program do wykonania wydruku powinien zostać opracowany w celu sprawdzenia danych wejściowych, przygotowanych przez wydział i znalezienia ewentualnych błędów. Dane są poprawiane i wówczas pojawia się problem podsystemu walidacji (walidacja - nadanie cechy trafności, np. przygotowanym danym, i sprawdzanie jej), dopuszczenia zbioru danych do pracy w systemie komputerowym i zarządzania nimi. Natomiast dane dynamiczne będą miały wpływ na budowę systemu. Również warunki ich zbierania będą miały wpływ na system walidacji.

Podobne prace

Do góry