Ocena brak

Elastyczność popytu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011

Charakterystyka

Elastyczność popytu jest to stosunek procentowej zmiany zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany czynnika, który tą zmianę wywołał (D. Begg 2003, s.115). Informuje o wrażliwości popytu na zmiany czynników, które go kształtują.

Elastyczność można przedstawić za pomocą wzoru:


<math>\epsilon_{xD}= \frac {\Delta D} {\frac {D_{1} + D_{2}} {2}}:\frac{\Delta x}{\frac{x_{1}+x_{2}}{2}}</math>

gdzie:

 • <math>\epsilon_{xD}</math> - elastyczność popytu względem czynnika <math>x</math>
 • <math>\Delta D</math> - przyrost popytu
 • <math>D_1</math> - wielkość popytu przed zmianą
 • <math>D_2</math> - wielkość popytu po zmianie
 • <math>\Delta x</math> - przyrost czynnika <math>x</math>
 • <math>x_1</math> - wartość czynnika <math>x</math> przed zmianą
 • <math>x_2</math> - wartość czynnika <math>x</math> po zmianie

Aby uniknąć niejasności w obliczaniu zmiany czynnika, zawsze za podstawę przyjmuje się jego wartość średnią (P. Samuelson 2004, s.115).


Interpretacja

Istnieją trzy kategorie elastyczności popytu (A. Samuelson 2004, s.116);

 • popyt elastyczny, gdy 1% zmiana czynnika powoduje zmianę popytu większą niż 1%. Na przykład, kiedy 1% zmiana ceny powoduje 7% spadek popytu, mówimy że poziom elastyczności cenowej popytu na dany towar jest wysoki.
 • popyt nieelastyczny, gdy 1% zmiana czynnika wywołuje zmianę ceny mniejszą niż 1%. Przykładowo wzrost ceny o 1% wywołuje spadek popytu jedynie o 0,5%.
 • popyt o elastyczność jednostkowej, gdy 1% zmiana czynnika powoduje dokładnie 1% zmianę popytu.

Rodzaje

Rodzaje elastyczności popytu (D. Begg 2003, s.113-114):

 • cenowa popytu - mierzy wrażliwość popytu na zmianę ceny,
 • dochodowa popytu - mierzy zależności między zmianami popytu a zmianami dochodów ludności,
 • elastyczność cenowa popytu - mierzy reakcje popytu na jedno dobro, spowodowaną zmianą ceny pokrewnego dobra.
 • punktowa popytu - odsetek zmian w popycie wynikający ze zmiany o 1% jednego z czynników, przy założeniu, że inne czynniki determinujące popyt są stałe (K. Jajuga 1999, s.4)
 • łukowa popytu - przeciętna elastyczność w pewnym przedziale, przy założeniu, że w danym przedziale efekt oddziaływania pozostałych zmiennych jest stały. W praktyce stosowana dla większych przyrostów czynników (>5%)(K. Jajuga 1999, s.9).

 • Autor: Małgorzata Stanek
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry