Ocena brak

EKWILIBRYZM

Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012

 

EKWILIBRYZM <łc. aequilibrium = rów­nowaga) nm. Aquilibrismus

et. Teoria, według której człowiek wyka­zuje —> wolną wolę tylko wówczas, gdy jego decyzja dotycząca dalszego działania pole­ga na wyborze nniędzy przynajmniej dwie­ma możliwościami, z których każda jest dla ruego jednakowo pożądana lub niepożąda­na. Jeśli możliwości nie są jednakowo pożą­dane, to jest on w swym postępowaniu zde­terminowany, ponieważ wybierze ewentu­alność dla siebie cenniejszą. ^Determinizm (6); —> indeterminizm (2).

W scholastyce dla zakwestionowania tej teorii powoływano się na przykład z os­łem postawionym między dwoma żłoba­mi: padł z głodu, nie mogąc się zdecydować, od którego zacząć. Autorstwo tego przy­kładu przypisywano tradycyjnie J. Buridanowi {-^ „osioł Buridana").

Do góry