Ocena brak

Ekspedycja artykułów świężych

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Działem który odpowiada za przygotowanie i wysyłkę towarów do sklepów jest Ekspedycja.

Magazynierzy przygotowują zamówienia według dokumentów systemowych, na których podane są ilości kartonów i pakowań.

Zanim zamówienie (ilości dla danego sklepu) pojawi się w systemie najpierw jest: 

sporządzone przez sklep,

przesłane do Działu Zamówień,

przetworzone wsystemie,

zweryfikowane przez Dział Zamówień.

Zamówienia sklepów drukowane są o określonych godzinach różnych dla poszczególnych grup towarowych:

nabiał o godz. 1030

wędliny o godz.1100

produkty gotowe o godz.1130

owoce i warzywa o godz.1400

Ekspedycja pracująca w godz. 1400- 600 podzielona jest na dwie grupy. Pierwsza przygotowuje w chłodni nabiał i owoce ( towar wymagający składowania w niskich temperaturach). Druga pracuje w części niezchłodzonej rozkłada towar z grupy asortymentowej warzywa i owoce (nie wymagające składowania w temperaturze do 15oC). Po rozłożeniu towaru na paletach, każda paleta z towarem jest:

1/ dokładnie foliowana,

2/ oznaczana konkretnym numerem sklepu,

3/ składowana w części magazynu do tego przeznaczonej.

Po zakończeniu preparacji wszystkich artykułów z zgodnie z dokumentacją systemową, system automatycznie drukuje faktury w Działe Zamówień, który ponownie sprawdza zgodność faktury z zamówieniem.Ekspedycja artykułów trwałych

Działem zajmującym się przygotowaniem i wysyłką towarów do sklepów jest ekspedycja, w której pracuje 30 osób (ekipa „B” i „C”), 15 osób na zmianie, w tym 3 operatorów wózków widłowych i jeden kierownik zmiany.

Do obowiązków kierownika ekspedycji należy:

codzienna kontrola zamawianych i przygotowywanych towarów,

wysyłka towaru do sklepów,

rozliczanie pracowników z przewidzianych norm,

utrzymywanie porządku w miejscu pracy.

Kierownik ekspedycji pobiera zamówienie do realizacji wysyłki z systemu za pomocą skanera do odczytywania kodów kreskowych ( wgrywa ilości i rodzaj artykułów ).

Każde zamówienie musi być sporządzone na określoną godzinę według planu i wprowadzone do systemu informatycznego. Po transmisji drukowane są karty wysyłek dla operatorów wózków widłowych:

Na ilości kartonowe system drukuje etykiety palet, na których znajdują się następujące informację:

nazwa towaru,

numer etykiety,

ilość sztuk w kartonie,

numer artykułu,

data przygotowania,

ilość kartonów,

dokładne miejsce usytuowania artykułu.

Obowązkiem kierownika zmiany jest rozdysponować każdej osobie przygotowującej towar część etykiet w zaleności od doświadczenia pracownika i wielkości wydruku zamówienia.

Dalsza procedura przygotowania palet do sklepów polega na:

starannym ułożeniu zamawianych kartonów na palecie,

ofoliowaniu palety,

oznakowaniu numerem sklepu,

postawieniu przygotowanej palety w wyznaczonym miejscu.

Na każdy karton powinna być naklejona jedna etykieta ekspedycyjna. Przygotowany wydruk przekazuje się osobie odpowiedzialnej za obciążanie sklepów danym towarem.

Po zatwierdzeniu wszystkich zamówień dla danego punktu sprzedaży drukowana jest lista brakujących artykułów i faktury. Jeżeli wydruk dla danego sklepu zawiera nie rozdysponowane etykiety oznacza to, że artykuły nie zostały wydane i należy anulować je z zamówienia.

System logistyki zawiera wszystkie informacje dotyczące każdego produktu, to jest:

wysokość

szerokość

długość

ciężar

wysokość palety

numer opakowania zwrotnego

numer kodu towaru

nazwę towaru

ilość towaru

Dzięki tym informacjom system tworzy automatycznie palety o wysokości 1.7m i ciężarze do 333 kg.

Każdy wydruk nakazuje stworzyć paletę złożoną z określonej ilości kartonów.

Magazynier w ciagu 8 godzin powinien przygotować 1200 paczek na sklepy i oznakować je etykietami. Zadaniem operatora wózka widłowego w ekspedycji jest roz/załadowanie na środki transportu 100 palet.

Podobne prace

Do góry