Ocena brak

Ekspansja feudałów niemieckich w Europie w XII - XIII wieku

Autor /Sykstus Dodano /18.10.2011

1002 r. - śmierć Ottona III. Koronę po nim przejmuje Henryk II Bawarski, syn Henryka Kłótnika. Nawrót do zbrojnej ekspansji na wschód, wojna z Polską

1024 r. - Bezpotomna śmierć Henryka II. Dwa kierunki ekspansji:

- słowiańsko - węgierska

- włoska

na tronie zasiada Konrad II

1027 r. - wyprawa do Włoch, tam koronacja

1032 r. - przejęcie Królestwa Burgundii. Atak na Polskę, Mieszko rezygnuje z tytułu lennika królewskiego. Henryk III narzuca zwierzchnictwo lenne Węgrom. Obsadza w Watykanie swoich prałatów - ekspansja we Włoszech, konflikt z Watykanem

1063 - 1074 r. - hołd Węgierski króla Salomona. W Czechach panuje wasal cesarski Wratysław

1086 r. - koronacja Wratysława.

1109 r. - najazd cesarza Henryka V na Polskę (niepowodzenie). Opozycja polsko - węgierska przeciwko przymierzu niemiecko - czeskiemu

1135 r. - Bolesław Krzywousty zostaje wasalem Niemiec z Pomorza i Rugii

Podbój ziem nadbałtyckich:

1125 r. - królem Niemiec zostaje Lotar z Supplinburga. Konrad Wettyn, Albrecht Niedźwiedź podporządkowują sobie (i Niemcom) Łużyce i Wielecczyznę.

1142 - 1180 r. - Henryk Lew, wnuk Lotara, kontynuuje ekspansję na ziemie obodryckie.

1147 r. - krucjata przeciwko Słowianom połabskim

- Henryk Lew + hr. Holsztyn => atak na Obodzytów

- Albrecht Niedźwiedź + Konrad Wettyn=> na Wieletów i Pomorze

Poł. XII wieku - Henryk Lew zajmuje Lubekę

1160 r. - przejęcie kontroli nad ujściem Dźwiny przez kupców niemieckich. Zajęcie Inflant, akcja chrystianizacyjna

1224 r. - edykt Fryderyka II o jego zwierzchnictwie na Inflantach, Estonii, Żmudzi i Prusach.

1225 -1226 r. - Zakon Krzyżacki rozpoczyna chrystianizację Prus

1150 r. - Rozrasta się Marekia Północna, czyli Mareki Brandenburska

1167 r. - Bogusław Pomorski uznaje zwierzchnictwo Niemiec

1181 r. - Hołd lenny Bogusława dla cesarza - Pomorze Zachodnie wchodzi w skład Rzeszy

1231 r. - Askeńczycy przyjmują zwierzchnictwo lenne nad Pomorzem Zachodnim

Podobne prace

Do góry