Ocena brak

Ekscepcje dylatoryjne i peremptoryjne

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Przez exceptio uważali Rzymianie również same okoliczności podnoszone w celu obrony pozwanego, które mogły być jedynie podstawą klauzuli zawartej w formułce. Jeżeli okoliczności te całkowicie paraliżowały roszczenie powoda, zarzuty takie zwano ekscepcje peremptoryjne (exceptiones pretemtoriae)

- ekscepcje dylatoryjne – uniemożliwiały dochodzenie roszczenia w danym momencie lub okolicznościach, lecz nie wykluczały takiej możliwości w innym momencie czy okolicznościach.

Podobne prace

Do góry