Ocena brak

Ekoton

Autor /Halina Dodano /18.03.2013

Strefa przejściowa między dwomasąsiadującymi ekosystemami, np. między lasemi łąką. W strefie tej obserwuje się zazwyczajzarówno przenikanie komponentów jednejbiocenozy do drugiej, a więc występowaniegat. charakterystycznych dla obu stref sąsiednich,jak i specyficzną dla e. florę i faunę, czyliorganizmów ograniczających się tylko do e. Zjawiskiem często obserwowanym w e. jestwzrost liczby gat. i ich liczebności, co prowadzido większej bioróżnorodności w środowisku. Funkcje e.:

1) przewodnictwo, czegoprzykładem z jednej strony są korytarze ekologiczne,a z drugiej – stare drogi gruntowe,zakładane najczęściej na granicy dwóch typówsiedlisk użytkowanych w odmienny sposób;

2) rola filtru lub bariery; przekładem jest kolczastyżywopłot zbudowany z róż i głogów ograniczającyprzemieszczanie się pieszego człowiekalub dużych przeżuwaczy, ale prawie wpełni przepuszczający niewielkie gryzonie;

3) rola źródła zasilającego otoczenie w specyficzneprodukty, np. w diaspory gatunkówwystępujących wyłącznie na obszarze granicznym;

4) rola zbiornika absorbującego energię(np. hałas) i materię (np. azotany z wód gruntowych);

5) rola specyficznego środowiskażycia dla wielu gatunków organizmów.

Podobne prace

Do góry