Ocena brak

Ekologia

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012

DefinicjaEkologia - to nauka zajmująca się badaniem zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem oraz wzajemnych przystosowań i współzależności pomiędzy samymi organizmami. Termin ekologia wprowadził jako pierwszy, niemiecki biolog i ewolucjonista, Ernst Haeckel w 1869 roku [1]. Obecnie terminy "ekologia" i "ekologiczny" są bardzo popularne, choć w większości przypadków mają sens bardzo ogólny i niesprecyzowany, odnoszący się głównie do sozologii, czyli nauki o ochronie środowiska.


Obszar badańEkologia zajmuje się wyłącznie badaniem ekosystemów, korzystając z dorobku biologii oraz innych nauk o środowisku (ekologia jako nauka interdyscyplinarna). Początkowo zainteresowanie ekologii skupione było na badaniu warunków istnienia organizmów żywych. W połowie XX wieku rozszerzono zakres badań obejmując nimi człowieka - tworząc nurt tzw. "ekologii człowieka" (pojęcie w 1922 roku wprowadził H.H. Barrow). W latach 70-tych zapoczątkowano "ekologię społeczną", uwzględniając w badaniach przyrodniczych społeczeństwo jako całość. [2] Ekologia społeczna ma za zadanie poznać relacje występujące między społeczeństwem a przyrodą, tak by móc utrzymać równowagę w ich wzajemnym funkcjonowaniu.


"Podstawowym teoretycznym założeniem ekologii jest teza o wzajemnym powiązaniu wszystkich układów w przyrodzie poprzez procesy wymiany materii i energii" [3]. Wszelkie powiązania ulegają ciągłym przemianom (na skutek zmian fizycznym, chemicznych, biologicznych i antropologicznych), powodując że na miejsce starych ekosystemów powstają nowe, o zmienionym charakterze, lepiej dostosowane do nowych warunków.


Ekologia dostarcza:

- wiedzy, na temat mechanizmów samoregulacji przyrody,

- teoretycznych przesłanek umożliwiających przewidywanie negatywnych skutków oddziaływania człowieka na przyrodę,

- strategii działania dla ochrony środowiska.


Ekologia a ekonomiaEkonomia jako nauka zajmuje się czterema podstawowymi zagadnieniami: produkcją, podziałem, wymianą oraz konsumpcją. Z punktu widzenia ekologii - zainteresowanie skupione jest na produkcji, a zwłaszcza na jej strukturach technologicznych bazujących na stosunku człowieka do przyrody. Przyroda dostarcza człowiekowi podstawowych składników i warunków jego działalności. W latach 80-90tych ubiegłego stulecia zwrócono uwagę na niszczycielską działalność gospodarczą i kulturalną, hamującą warunki naturalnej samoregulacji przyrody. Uświadomiono sobie wówczas istnienie wzajemnych zależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem, tworzących jednolitą strukturę, której naruszenie jednego z komponentów wywołuje negatywne oddziaływanie na pozostałe. Zagrożenie środowiska i konieczność jego ochrony postawiły przed ekonomią nowe zadania "uwzględniające sprawy środowiska jako naturalnego warunku dobrobytu społeczeństwa" [4]. Potrzeba zharmonizowania rozwoju ekologicznego z mechanizmami ekonomicznym, by te mogły jak najefektywniej wykorzystywać, a jednocześnie chronić bogactwo przyrody.


Autor: Anna Pulchny
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry