Ocena brak

Ekologia

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

Ekologia jest nauką zajmującą się związ­kami między organizmami żywymi, a śro­dowiskiem, w którym one żyją. Bada także wzajemne zależności między poszcze­gólnymi organizmami. Jako samodzielna gałąź wiedzy ekologia powstała stosunko­wo niedawno, sam termin został wprowa­dzony w XIX wieku przez niemieckiego przyrodnika E. Haeckela. Informacje eko­logiczne gromadzone były jednakże już od starożytności. Szczególne znaczenie za­częto przywiązywać do problemów eko­logii, rozumianej jako ochrona środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami działalności człowieka, dopiero w latach 60. naszego stulecia.

Podobne prace

Do góry