Ocena brak

EKIPY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Autor /Lod Dodano /13.09.2012

Wspólnoty złożone z grup zrzeszających po kilka małżeństw chrześcijańskich pod kierunkiem kapłana; należą do typu -> zespołów nieformalnych.

Powstały 1938 z inicjatywy ks. Henri Caffarela w celu pogłębienia życia rei., kontynuacji -> apostolatu (IV C 3) rozpoczętego w organizacjach młodzieżowych, pomocy w wychowaniu dzieci poprzez życie sakramentalne, ascezę i modlitwę oraz pogłębione studium o małżeństwie, rodzinie, wdowieństwie, starości, obowiązkach zawodowych, społ. i kośc, a także dla niesienia bezinteresownej pomocy materialnej i umacniania miłości w rodzinie.

Wg statutu Caffarela Charte des equipes Notre-Dame (wyd. 1947) za każdą grupę złożoną z 4-7 małżeństw jest odpowiedzialne jedno z nich; opiekę i kontrolę nad zespołem (liczącym nie więcej niż 5 grup) sprawuje tzw. małżeństwo łączące; wyższymi instancjami są kolejno władze sektom, regionu i centrali paryskiej, z ekipą odpowiedzialną na czele.

Do 10 obowiązków członkowskich należą — ułożenie własnej reguły życia przez każde z małżeństw, wspólna modlitwa ze swymi dziećmi, codzienne odmawianie modlitwy e. (antyfona maryjna), posiedzenia raz w miesiącu z pubi, sprawozdaniem z realizacji zadań, przeanalizowanie wyznaczonego tematu, przesłanie pisemnej refleksji do rodziny kierującej dyskusją na zebraniu miesięcznym, odczytanie listu e., wspólne, coroczne (2-dniowe) rekolekcje zamknięte, składka roczna (wysokość dziennego zarobku), nawiązywanie kontaktów z małżeństwami in. ekip, a od 1970 dodatkowo — rozmyślanie, czytanie Pisma św. i praktyki ascetyczne.

Idee i działalność wspólnot oraz ich zadania publikowano 1945-71 w „L'anneau d'or"; oficjalnym organem jest ukazujące się od 1961 „Lettre mensuelle des équipes de Notre-Dame", a od 1970 pod zmienionym tytułem „Lettre des équipes Notre--Dame" z dodatkiem.

E. rozpowszechnione na wszystkich kontynentach (1980 ok. 5000 zrzeszających ok. 30000 małżeństw), przyczyniły się do wzrostu liczby powołań kapł. i zak., a przede wszystkim do budzenia i formacji wiary rei. u dzieci (P. Ranwez).

 

P. Ranwez, Formation religieuse familiale 1945-1965, LV 21(1966)29-46; S. Laskowski, L'appartenenza alle Equipes Notre-Dame ed Integrazione della famiglia, R 1971; M. Tomasik, E. jako forma katechumenatu rodzinnego. Lb 1972 (mpsBKUL).

Podobne prace

Do góry