Ocena brak

Egzamin ustny na pilota wycieczek

Autor /goalgeRok Dodano /13.10.2007

ZESTAW 1
Gotyk, co o nim wiesz, podaj przykłady tego stylu w Polsce.

Gotyk ? (XII-XIV w.) styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych, który powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji i swoim zasięgiem objął zachodniochrześcijańską Europę. Powstanie gotyku związane jest z rozwijającą się pod koniec średniowiecza kulturą dworską, rycerską i mieszczańską. Gotyk dzieli się na trzy okresy, których czas trwania jest różny dla poszczególnych państw: gotyk wczesny gotyk dojrzały, gotyk późny zwany płomienistym (flamboyant)
Architektura gotycka w zamierzeniu jej twórców miała w doskonały sposób odzwierciedlać boską naturę i wielbić Boga. Strzelista i ogromna bryła kościoła stała się symbolem czasów, w których religijność łączyła w sobie wyprawy krzyżowe i pragnienie wzniesienia się ku Bogu. W bryle dominują kierunki pionowe. Ich powtarzalność w bliskim sąsiedztwie, rozczłonkowanie bryły, delikatna dekoracja tworzą budowle ekspresyjne i lekkie. Barwne światło przenikające do wnętrza przez wysokie witraże stwarza wrażenie uduchowienia a powtarzające się we wnętrzu wertykalne linie i znaczna odległość do sklepienia kieruje wzrok ku górze.
Budowle gotyckie miały wiele okien, wypełnianych zazwyczaj witrażami, strzeliste wieże, bogato zdobione portale. Cechami charakterystycznymi dla architektury gotyckiej jest stosowanie łuku ostrego, sklepienia krzyżowo-żebrowego i systemu łuków przyporowych, odciążających ściany budowli. Wnętrza kościołów zdobiły często freski, przedstawiające sceny biblijne. Kościoły były zazwyczaj na planie bazyliki (3 nawowe, z jedną nawą główną i dwoma bocznymi, bądź 5 nawowe z 4 nawami bocznymi). Zachowało się także wiele przykładów zastosowania rozwiązań halowych - Bazylika Mariacka w Gdańsku.
Za najwcześniejszą budowlę w stylu gotyckim w Polsce uważa się kaplicę św. Jadwigi w Trzebnicy (1268?1269). Dużo gotyckich zabytków znajduje się w Krakowie, Wrocławiu, Toruniu, Chełmnie, Gdańsku, Malborku i Poznaniu.
Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP w Gdańsku kościół NMP na Piasku we Wrocławiu kościół NMP i katedra na Wawelu w Krakowie zamek krzyżacki w Malborku
Najważniejsze budowle w stylu gotyckim:
klasyczne katedry francuskie w Chartres, Amiens, Paryżu, Reims, Bourges, czy Rouen ,katedry angielskie w Salisbury, Ely, York, Wells, Sainte Chapelle w Paryżu, zamek papieski w Awinionie, katedra w Kolonii (ukończona w XIX w.) katedra św. Wita w Pradze, kościół św. Anny w Wilnie

2.Co to jest UNESCO i czym się zajmuje?

UNESCO (ang.

Podobne prace

Do góry