Ocena brak

EGOIZM

Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012

EGOIZM (łac.  ego = ja) Termin użyty po raz pierwszy w oświece­niowej Encyklopedii (-> encyklo­pedyści). Określenie postawy życiowej, której jedynym motywem jest szeroko rozumiana korzyść własna. Główną cechą tej postawy jest nie­liczenie się z potrzebami, pragnienia­mi i interesami bliźnich oraz trak­towanie innych jako konkurentów. W filozofii, szczególnie w czasach no­wożytnych, koncepcja natury ludz­kiej, o cechach określanych dziś mianem e., zajmowała szczególną rolę w rozważaniach antropologi­cznych i etycznych. W pierwszym przypadku, e. rozpoznawany był jako niezbywalny element ludzkiej natury, zaś w drugim jako podstawowy mo­tyw działania (Hobbes, Mandeville, Helvetius, Bentham). Pojęciem prze­ciwstawnym do e. jest pojęcie -> altruizmu.

Podobne prace

Do góry