Ocena brak

EGIPCJANKI SERCA JEZUSA, egipskie siostry Najświętszego Serca, soeurs égyptiennes du Sacré - Coeur

Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012

Zgromadzenie zak. obrządku koptyjsko-katolickiego na prawie pap., zał. 1912 w Aleksandrii.

Powstały z zał. w 2. poł. XIX w. w Libanie zgrom, sióstr Najśw. Serc Jezusa i Maryi (z domem głównym w Bejrucie), które 1890 przeniosły się do Egiptu; po wydaleniu 1911 większości sióstr zakonnice tubylcze założyły 1912 niezależną kongr., popieraną przez hierarchię koptyjską, lokalizując dom główny w Tahta.

Wspólnotę o celu dydaktyczno-charytatywnym, kierowaną przez M.M. Saba al-Lejl, Kongr. Kościołów Wsch. zatwierdziła 1934 czasowo, a 1940 ostatecznie; e. założyły 13 domów w Egipcie i w najbliższych krajach (w tym 1 dom w Libanie), m.in. w Kairze (1963), gdzie znajduje się gen. kuria zgromadzenia; 1975 liczyły ok. 90 członkiń.

 

P. Fellert, Les soeurs égyptiennes du Sacré-Coeur, Les cahiers coptes
1 (1952) 17-20; G. Giamberardini, Lo sviluppo della Chiesa copto-cattolica. Le voce del Nilo 17(1957) 162-177; M.M. Giubrâîl, La suore egiziane del Sacro Cuore, Le voce del Nilo 18(1958) 10-15; G. Giamberardini, DIP III 1075.

Podobne prace

Do góry