Ocena brak

Efekt wielkości klasy

Autor /kawosz Dodano /07.01.2013

efekt wielkości klasy (ang. category-size effect) - zjawisko stwierdzone w badaniach struktury pamięci semantycznej przy użyciu zadania weryfikacji zdań. Osobie badanej prezentowano zestaw zdań, których prawdziwość badany miał ocenić. Przykładowo były to zdania typu: „Kanarek jest różowy7', „Kanarek może latać", „Kanarek ma płetwy", „Kanarek ma skórę" itp. Rejestrowano odpowiedź osoby badanej oraz » czas latencji. Okazało się, iż czas oceny prawdziwości zdania zależy od tego, czy użyta w zdaniu cecha opisuje dany element siatki pojęciowej w sposób bezpośredni (a więc jest cechą charakterystyczną dla prezentowanej klasy pojęć), czy też pośredni (odnosi się do większej klasy pojęć): czas latencji zwiększa się wraz ze zwiększaniem się stopnia pośredniości cechy opisującej dany element, np. przy ocenie zdania „Kanarek jest ptakiem" czas latencji wynosił średnio 1,17 sek.; w przypadku zdania „Kanarek jest zwierzęciem" średni czas zwiększył się do 1,25 sek., a w przypadku twierdzenia „Kanarek ma skórę" - do ok. 1,47 sek. E.w.k. jest zgodny z +- Collinsa i Quilliana modelem pamięci. Dalsze eksperymenty nie zawsze potwierdzały prawdziwość przyjętych założeń e.w.k. ( Ripsa, Shobena i Smitha model pamięci).

Podobne prace

Do góry