Ocena brak

Edukacja zdrowotna - sprawność fizyczna

Autor /soalleysweree Dodano /15.06.2006

Edukacja zdrowotna. Sprawność fizyczna w życiu człowieka.

"W pełni uzasadnione stają się obawy, że stopniowa redukcja aktywności ruchowej człowieka prowadzić będzie do postępującego obniżenia się wydolności fizycznej. W tej sytuacji dla ludzi, nawet umiarkowane wysiłki fizyczne związane z pracą zawodową i codziennym życiem, sięgać będą niejednokrotnie granic ich tolerancji, powodując zmęczenie i spadek ogólnej aktywności życiowej" .
Sprawność fizyczna jest pojęciem kontrowersyjnym w naukach o sporcie i wychowaniu fizycznym, rozumiana różnie prze poszczególnych autorów przy czym te same zespoły zjawisk określa się odmiennymi terminami: sprawnością ruchową, motoryczną, jednak jedni autorzy traktują te pojęcia zmiennie inni odróżniają je od siebie.
Według L. Denisiuka "sprawność fizyczna to aktualne możliwości wykonania czynności ruchowych wymagających znacznego wysiłku, szybkości , wytrzymałości, zręczności, zwinności i wszystkich innych cech motorycznych. Sprawność ta jest efektem wyćwiczenia powodującego przestrojenie regulujących funkcji układu nerwowego i zmianę czynności całego organizmu" .
Człowiek jest istotą biologiczną a ruch jest nieodłącznym elementem jego życia, aby żyć musi rozwijać swoją sprawność fizyczną. Można by rzec ,że w sytuacji gdzie kończy się ruch kończy się życie.
Bardzo ważną staje się w dzisiejszych czasach "kultura fizyczna, która jest wyrazem określonej postawy wobec własnego ciała , świadoma i aktywna troska o rozwój sprawności i zdrowia, to umiejętność organizowania i spędzania czasu z największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego .
Program kultury fizycznej już realizuje sama szkoła , gdzie uczy się dzieci jak zabiegać o własne zdrowie, które jest dal niego jedną z najważniejszych spraw życiowych.
Ograniczona aktywność ruchowa zmniejsza szansę na realizację potencjału rozwojowego w sferze motorycznej i psychologicznej. Oczywistym staje się fakt iż aktywność ta jest ważnym determinantem sprawności i wydolności rozwijającego się organizmu człowieka.
Różni teoretycy odmiennie interpretują pojęcie sprawności fizycznej. Według jednej grupy jest to uprawianie aktywności ruchowej zaś wg, drugiej jest to po prostu muskularna budowa ciała a jeszcze dla innej grupy sprawność fizyczna stanowi troskę o własny stan zdrowia. Pomimo rozbieżności interpretacji tej definicji wszystko zmierza do stwierdzenia, że zawężają się one do pewnych wspólnych cech. Wśród autorów zajmujących się pojęciem sprawności fizycznej istnieją różne opinie.
W ogólnym pojęciu sprawność fizyczna jest poziomem rozwoju, wykształcenia cech motorycznych, bądź tez ujętych kompleksowo struktur ruchu.
Na szczególną uwagę zasługuje test Z.

Podobne prace

Do góry