Ocena brak

EDEN ANTHONY (1897-1977) - polityk

Autor /kolo Dodano /23.02.2011

Czołowy działacz brytyjskiej Partii Konserwatywnej, poseł od 1923 r., objął w grudniu 1935 r. stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie premiera Neville'a *Chamberlaina. Nie akceptował jed­nak polityki ustępstw wobec mo­carstw faszystowskich (*appease-ment) i w lutym 1938 r. zrezygno­wał ze stanowiska. W 1939 r.powrócił do rządu Chamberlaina,obejmując we wrześniu tekę mini­stra ds. dominiów. W 1940 r., gdyurząd premiera objął WinstonChurchill, Eden objął stanowisko sekretarza stanu.

W grudniu 1940 r. został ministrem spraw zagranicz­nych i sprawował tę funkcję do lipca 1945 r. Brał udział w wielu konferencjach sprzymierzonych. W 1951 r. po raz trzeci objął stano­wisko ministra spraw zagranicz­nych. W 1955 r. został premierem. W styczniu 1957 r. po nieudanej wojnie sueskiej podał się do dymisji i wycofał z życia politycznego.

 

Podobne prace

Do góry