Ocena brak

„ECHO z AFRYKI"

Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012

Od 1974 „Echo z Afryki i innych Kontynentów", katolicki miesięcznik międzynar., zał. 1889 przez -> Marię Teresę Ledóchowską w celu szerzenia idei misyjnych.

Wydawany od 1889 w wersji niem., a nast. w wersji pol. 1893-1914 i 1925-29 w Krakowie, a 1914-24 w Salzburgu, 1930-31 w Miejscu Piastowym (k. Krosna), 1932-39 w Krośnie oraz od 1940 w Saint Paul (Stany Zjedn.), w wersji wł. w Nettuno (od 1895), franc, we Fryburgu Szwajc. (od 1899), czes. w Pradze (1902-40) i słoweńskiej w Mariborze, a nast. w Lublanie (1905--43), portug. w Lizbonie (od 1907), węg. w Budapeszcie (1908-42), ang. (od 1912 dla Stanów Zjedn., Anglii i Irlandii w Saint Paul, a dla Australii w Kew), hiszp. (od 1922 dla Hiszpanii w Madrycie, a dla Ameryki Lac. w Buenos Aires) oraz w hol. w Maastricht (od 1935);

każda wersja zawiera odrębne materiały, red. przez oddzielny zespół. Redaktorami wersji pol. byli - 1893-1901 i 1915-22 Maria Teresa Ledóchowska (pseud. Aleksander Halka), 1902 Jan Kulczyński, 1903-13 Zofia Popiel, 1914 Wiktoria Gędłek, 1922-24 i od 1940 zespół, a 1925-39 Maria Kopińska. Zawiera publikacje o tematyce mis., poświęcone budzeniu idei mis., duchowemu i materialnemu wspieraniu misji kat. (do 1969 w Afryce, a odtąd na wszystkich kontynentach) oraz listy misjonarzy i kronikę klawerianek.

 

Czasopisma katolickie, w: Polski przewodnik katolicki, Wwa 1927, 396-404; Pirożyński 187; EstrZb VI 16-17; M. Krzymkowska, Sodalicja Świętego Piotra Kluwer a na ziemiach polskich w latach 1894-1939, Lb 1971 (mpsBKUL); J. Dębska, W służbie misji, w: Maria Teresa Ledóchowska i misje, Wwa 1977, 33-40; Z. Zieliński, Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918--1944, Lb 1981,67-68.

Podobne prace

Do góry