Ocena brak

ECHO, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Warsz.

Autor /ulasek Dodano /20.02.2012

ECHO, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Warsz." 4 IV-27 VI 1841 (13 nrów), kontynuacja „Tęczy" (IV 1838-III 1839) i „Wieńca" (IV 1839-III1841), red. przez E. Chojeckiego (stąd tyt.: E.Cho). Ogłaszał drobne utwory wierszem i prozą oraz rozprawy o literaturze i sztuce pisarzy krajowych: Chojeckiego, T. Lenartowicza, L. Norwida, W. Wężyka, A. i P. Wilkoń-skich, E. Ziemięckiej i in., przekłady m. in. Balzaca, Goethego, Hugo, Lamartine'a, a także omówienia kryt. czasopism warsz. i twórczości czł. -> Cyganerii warszawskiej. W nrze 6 ukazał się - z aluzyjnym wskazaniem autora - prwdr. fragmentu Kartofli Mickiewicza.

Podobne prace

Do góry