Ocena brak

„ECHO PRZEMYSKIE"

Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012

Kat. czasopismo polit.-społ. wydawane 1896-1918 w Przemyślu 2 razy w tygodniu (od 1917 tygodnik) o nakładzie ok. 1000 egz., związane z kurią diecezjalną.

Decyzję o wydawaniu E.P. podjęto 1896 na zjeździe kapłanów diecezji przem. przy poparciu bpa Ł. Soleckiego; red. byli księża prof, seminarium duch. i pracownicy kurii — J. Łabuda (1896-1904,1913-18), S. Trzeciak (1905-07), W. Szmyd (1908-12) i K. Kotula (1912-13); popularne wśród mieszczaństwa (zwł. rzemieślników), reprezentowało stanowisko obozu konserwatywnego, sympatyzowało ze Stronnictwem Nar.-Demokr., 1899--1904 deklarowało się jako organ Stronnictwa Kat.-Społ., a 1912--14 Związku Kat.-Społ. (zał. 1906 przez bpa J.S. Pelczara); od 1916 głosiło hasło całkowitego wyzwolenia Polski.

Wiele uwagi poświęcało sprawom nar., zachęcało do rozwoju przemysłu, rzemiosła, kółek rolniczych i kas zapomogowych, zwalczało socjalizm i ruch lud., nawoływało do zgody między Polakami i Ukraińcami, miało nastawienie antysem. i antyniem. (poparcie dla strajku dzieci szkolnych we Wrześni), propagowało rozwój oświaty lud., publikowało także teksty lit. (m.in. W. Łozińskiego i R. Rawicz-Dembińskiej) oraz niektóre dokumenty pap. i listy pasterskie bpa Pelczara; prowadziło też kronikę wydarzeń; E.P. zawieszono z powodu trudności finansowych.

 

Z. Felczyński, Rozwój kulturalny Przemyśla 1772-1918, w: Tysiąc lat Przemyśla, Wwa 1974, II 243-248, 250; Prasa polska w latach 1864-1918, Wwa 1976, 136, 143; A. Szal, Program społeczno-polityczny „E.P.", Lb 1980 (mpsBKUL).

Podobne prace

Do góry