Ocena brak

ECHO, dziennik społ.-polit. i lit.

Autor /ulasek Dodano /20.02.2012

ECHO, dziennik społ.-polit. i lit., wyd. w Warszawie 1877-83 pod red. Z. Sarneckiego (do 1882), a nast. drukarza i wydawcy P. Noskowskiego; dział lit., uwzględniający zgodnie z zainteresowaniami redaktora również szeroko teatralia, skupiał liczne grono pisarzy i publicystów; współpracowali z pismem m. in. A. Asnyk, F. Faleński, S. Grudziński, W. Gomulicki, J. Łętowski, W. Marrene, A. Niewiarowski, E. Orzeszkowa (Silny Samson 1877), A. Pług, W. Pol., W. Przyborowski, H. Rogozińska (Hajota), S. M. Rzętkowski, K. Szaniawski (Junosza), F. Świderski, A. Wilczyński i J. Zachariasiewicz. Sarnecki ogłaszał tu recenzje teatr, pod pseud. Orgon oraz cykl art. Kwestia żydowska, pod pseud. W. Ślepowron, w duchu asymilacyjnych dążeń pozytywistów. E. było też pierwszym pismem krajowym, które drukowało utwory Norwida.

Ewa Rohozińska

Do góry