Ocena brak

EBERSBERG, m. w Górnej Austrii, nad rz. Traun, w pobliżu jej ujścia do Dunaju

Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013

3 V 1809 doszło tam do starcia między korpusem Masseny a 6 korpusem austr. gen. Hillera.

Po bitwie 20IV pod Abensbergiem Francuzi odrzucili korpus Hillera na płd. od Dunaju, w kierunku Górnej Austrii. 22 IV pod Eckmuhl zmusili armię arcyks. Karola do odwrotu w kierunku Czech. Ze względu na powstanie Andreasa Hofera w Tyrolu, antyfranc. wystąpienia w Niemczech oraz sukcesy Austriaków w Italii, Napoleon dążył do jak najszybszego rozstrzygnięcia tej kampanii.

Dlatego też zdecydował się maszerować prosto na Wiedeń. Arcyks. Karol podjął jednak próbę połączenia się z siłami Hillera i wspólnego przeciwstawienia się Francuzom; liczył, że dojdzie do tego w Linz. Tymczasem marsz Francuzów był tak szybki, że znaleźli się tam już 2 V.

Następnego dnia napotkali jednak korpus Hillera na pozycjach obronnych pod E., na wsch. brzegu rz. Traun. Hiller dysponował nie tylko własnym 6 korpusem (dyw. Vin-centa i Kottulinsky’ego), ale także 5 korpusem ks. Ludwika (dyw. Reussa), 2 korpusem rezerwowym Kienmayera oraz dyw. Dedovicia, co łącznie dawało mu 40 tys. żoł. Massena uderzył na Austriaków, podejmując frontalny atak przez most, początkowo tylko dyw. Claparede’a.

Do godz. 14 walczyła ona w osamotnieniu i dopiero wtedy przyszła jej z pomocą dyw. Legranda, która obeszła E. od płd., zmuszając Hillera do opuszczenia pozycji i wycofania się na wsch. Straty franc. wynosiły 2,8 tys. zabitych i rannych, niemal wyłącznie z dyw. Claparede’a, która wykrwawiła się w tej batalii. Straty austr. ocenia się na 6 tys., w tym 4 tys. jeńców. Napoleon uznał, że sama koncepcja rozegrania tej bitwy była poważnym błędem Masseny.

Podobne prace

Do góry