Ocena brak

EARN (European Academic and Research Network)

Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013

EARN (European Academic and Research Network) - rozległa sieć łącząca europejskie ośrodki akade- mickie, część wcześniejszej sieci BITNET, również współpra- cująca z innymi sieciami rozległymi, np. Internetem. Chro- nologicznie druga, powszechnie używana sieć rozległa v Polsce (od 1990 r.), umożliwiała wymianę poczty elektro- nicznej i obsługę plików. Obecnie już nie używana.

Podobne prace

Do góry