Ocena brak

DZIURZYŃSKI MARCELI ks.

Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012

ur. 19 II 1861 w Żołyni (k. Łańcuta), zm. 14 VI 1945 w Krakowie, działacz kulturalny, redaktor.

Wstąpił 1878 do franciszkanów konwentualnych (imię zak. Maciej), a po studiach filoz.-teol. w seminarium zak. we Lwowie przyjął 1883 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie we Lwowie (1885-88) i Horyńcu (1888-89); 1889 za indultem pap. opuścił zakon (do końca życia nie uzyskał inkardynacji do diecezji) i przebywał we Lwowie (1889-92) oraz Krakowie (1892--1945), działając w zakresie kulturalnym, zwł. w czasopiśmiennictwie.

Założył, redagował i wydawał kilkanaście czasopism, m.in. 1890 miesięcznik służący pogłębieniu teor. i praktycznej wiedzy kapł. „Roczniki Kapłańskie" (-> kapłańskie czasopisma), 1892 miesięcznik „Kaznodzieja Katolicki" (-* homiletyczne czasopisma), czasopisma dla ludu wiejskiego, np. 1891 „Krakus", 1892 „Dzwonek Nowy" (z dodatkami), 1896 „Skarbnica", 1911 „Głos Ludu", 1925 „Nowa Zorza" (-»• ludowe czasopisma religijne); poruszając w nich obok zagadnień rei. także problemy społeczne.

Pisał też broszury na aktualne tematy, m.in. w obronie autorytetu papieża Głosy prasy zagranicznej wobec ostatnich wypadków rzymskich (Lw 1889), O czarach i gusłach. Czytanki dla ludu (Kr 1892), Historia o Żydzie wiecznym tułaczu (Kr 1896), oraz rei. — Uwagi nad męką Pańską (Kr 1895) i Pamiątka katolicka, czyli zasady życia pobożnego (Kr 1897).

 

Personalia, ArFrKr; Personalia, ArKr; EstrZb V 381 ; S. Lato, Galicyjska prasa „dla ludu" (1848-1913), RHCzP 2(1963) 57-74; tenże, U źródeł prasy „dla ludu", w: I. Turowska-Bar, Polskie czasopisma o wsi i dla wsi, Wwa 1963, 40-41 ; J.R. Szaflik, O rząd chłopskich dusz, Wwa 1976,146-149; A.L. Szafrański. Zarys dziejów teologii pastoralnej ogólnej (hodegetyki), DTKP III 2, 33.

Podobne prace

Do góry