Ocena brak

Dziewicze poczęcie Jezusa

Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012

Akt, podczas którego Najświętsza Maryja Panna poczęła Jezusa mocą Ducha Świętego i bez udziału ludzkiego ojca.

Opierając się na Ewangeliach (Mt 1, 18-25; Łk 1, 26-38), chrześcijańska tradycja oraz zwyczajna nauka Kościoła zgadzały się co do tego, że Jezus w ten sposób został poczęty; przekonanie to przynajmniej pośrednio popiera Apostolskie wyznanie wiary; “Który się począł z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Panny". Fakt, że Jezus się narodził z kobiety, wskazuje na Jego człowieczeństwo.

Natomiast fakt, że się począł wskutek szczególnej interwencji Ducha Świętego, wska-zuje na Jego bóstwo: Jest On “Emmanuelem, czyli Bogiem z nami” (Mt 1, 23).

Zob. chrystologia, Duch Święty, mariologia, wcielenie.

Podobne prace

Do góry