Ocena brak

DZIESIĘCINA, IRLANDZKA WOJNA O DZIE­SIĘCINĘ 1831

Autor /asiek Dodano /01.08.2012

Zgodnie z obowiązującym prawem katolicy irlandzcy musieli płacić dziesięcinę na rzecz Kościoła Irlandii (ang­likański); dla wyrażenia swego sprzeciwu przeciw niesłusznemu podatkowi zrzeszyli się w Stowarzyszeniu Katolickim, założonym w 1823 przez Daniela O'Connela (1775--1847). Sukces katolików zubożył poważnie anglikańskie duchowieństwo. W 1831 bier­ny opór katolików przekształcił się w gwał­towne wystąpienia. W Newtownforbes, w Ir­landii, zastrzelono 12 ludzi, którzy sprzeci­wili się sekwestrom bydła, w Carrickshook irlandzcy wieśniacy uzbrojeni w narzędzia rolnicze zabili 18 policjantów, w Castlepol-lard policja zastrzeliła 10 osób, a w Gort-roche duchowny kazał strzelać do urzęd­ników, w wyniku czego zginęło 8 osób, a 13 odniosło rany. Interweniował rząd; stwier­dzono, że pobór podatku jest zbyt uciążliwy. Rząd wycofał się z decyzji o jego pobieraniu. Znowu powrócono do spokojnego oporu, nazwanego „wojną o dziesięcinę". Konty­nuowano go do 1836, w którym uzyskano częściowe obniżenie dziesięciny.

Podobne prace

Do góry