Ocena brak

DZIESIĘĆ TYSIĘCY MĘCZENNIKÓW

Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012

Żołnierze chrześcijańscy z armii ces. Hadriana (117-138), stacjonujący w Armenii pod dowództwem -» Akacjusza; wg legendy straceni przez ukrzyżowanie na górze Ararat za wyznanie chrzęść, wiary; podstawę legendy stanowią informacje Anastazego Bibliotekarza.

Czczeni w Kościele wsch., a na Zachodzie od krzyżowych wypraw; relikwie Akacjusza i d.t.m. czczono w Rzymie, Lyonie, Wiedniu i Pradze; pod ich wezw. powstały w późnym średniowieczu kościoły; w Lyonie przy kościele Celestynów utworzono w XV w. kultowe Bractwo D.T.M. ; święto w Mart-Rom 22 VI, niekiedy utożsamiane z grupą męczenników z Ni-komedii (MartRom 18 III).

W Polsce, wg średniow. kalendarzy diecezji pol., dzień 22 VI obchodzono w stopniu średnim (9 lekcji), w Krakowie w rycie duplex; pod ich wezw. wzniesiono kilka kościołów (np. w Sadkowicach k. Rawy Maz., w Niepołomicach k. Krakowa, w Turko-wych k. Kępna) oraz ufundowano ołtarz i altarię (katedra pozn. XIV-XVII w.); poświęcono im też liturg. utwory poetyckie — w środowisku domin, w 2. poł. XV w. hymn -> Chrisie Redem-ptor omnium. Salvator te colentium, oraz sekwencje, m.in. w Krakowie na pocz. XV w. -* Concio trabeata agminibus stipata, a na Śląsku przed 1505 Regi caeli iubilemus, włączoną do druk. mszałów wrocł.;

sekwencja -> Contra hostes pergenies, powstała w Krakowie na pocz. XVI w., wiąże ich męczeństwo z wojną ces. Hadriana i Antoniusza; w modlitwach formularza mszalnego, druk. dla kościołów ich tytułu w Polsce (używanego do 1968), podkreślano motyw naśladowania męki i krzyżowej śmierci Chrystusa w życiu d.t.m.

 

ASanc Junii V 151-162; A. Desvaux, Les dix mille martyrs crucifiés sur le mont Ararat, Bellême 1890; BHL 5671 ; Kowalewicz CMAePL I 65, 129, 140; Kowalewicz PTS 205,263-264,273-274; Kowalewicz LŚr 112-113,142-143, 162-163,196.

Podobne prace

Do góry