Ocena brak

DZIESIĘĆ

Autor /Scibor Dodano /13.03.2012

Dziesięcioro przykazań zob. Dekalog. Dziesięcioro przykazań, ang. The Ten Commandments, widowiskowy film (1923) Cecila B. de Millera, kolosalny sukces finansowy, wykorzystujący, wg żart. słów reżysera, „2000 lat reklamy".

Dziesięciu sprawiedliwych. Wg Biblii, Gen., 18, 22-32, gdy Bóg zapowiada zburzenie grzesznej Sodomy, a Abraham wstawia się za miastem, Bóg zgadza się nie zatracić Sodomy, jeśli znajdzie się tam choćby dziesięciu sprawiedliwych (nie było ich jednak).

Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem, ang. Ten Days that Shoókthe World, książka (wyd. w 1919 w USA, ze wstępem Lenina) amer. korespondenta prasy socjalistycznej, Johna Reeda, 1887-1920; jak wyjaśnia przedmowa autora z 1 I 1919, jest to opowieść o tym, „co się stało w Piotrogrodzie w listopadzie 1917, o duchu ożywiającym lud i o tym, jak przywódcy wyglądali, mówili i działali", tj. o przebiegu wydarzeń Rewolucji Październikowej. 10, Downing Street (w Londynie) adres oficjalnej rezydencji premiera brytyjskiego i miejsce posiedzeń gabinetu; zob. też Downing Street. Dziesięć lisowatych zob. Lis. Dziesięć plag egipskich zob. Mojżesz.

Dziesięć pokoleń północnych (zw. zaginionymi), które oderwały się od plemienia Judy i utworzyły ok. 929 pne. w płn. Palestynie państwo Izrael; w 721 pne. .ózgromił je król Asyrii Sargon II, zburzył stolicę Samarię,.a ludność częściowo wytępił, częściowo uprowadził do niewoli; los uprowadzonych nie jest znany; zob. Samarytanie. Dziesięć razy powtórzone (jeszcze) się spodoba, łac. decies repetita placebit, ze Sztuki poetyckiej, 365, Horacego.

Górne dziesięć tysięcy, ang. the upper ten; nm. die obern Zehntausend, „śmietanka towarzyska", elita, wybór, kwiat jakiejś społeczności; por. Czterysta.

Kanon dziesięciu mówców lista najwybitniejszych mówców attyckich ułożona przez retora Cecyliusza z Kalakte, wykładowcy w Rzymie w czasach Augusta:

1. Antyfon, 2. Andokides, 3. Lizjasz, 4. Izajos, 5. Ajschines, 6. Hyperreides, 7. Izokrates. 8. Likurg z Aten, 9. Demostenes i 10. Deinarchos.

Odwrót dziesięciu tysięcy zob. Anabaza 1.

Podobne prace

Do góry