Ocena brak

DZIERŻKÓWNA NATALIA, pseud. Jerzy Orwicz

Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012

DZIERŻKÓWNA NATALIA, pseud. Jerzy Orwicz, ur. 1861 w Kotiużanach (Podole), zm. 30 XII 1931 w Warszawie, powieściopisarka, poetka, malarka, działaczka społeczna. Studiowała w Szkole Sztuk Pięknych w Odessie. W1888-94 brała udział w pracy konspiracyjnej, m. in. w Wydawaniu nielegalnego pisemka „Ogniwo". Za działalność w organizacji „Sokół" aresztowana 1895 wraz z M. Zaruskim i in. i zesłana na 3 lata do Archangielska, gdzie zetknęła się z T. Gałeckim i T. Prażmowską i pod ich wpływem zaczęła pisać. Po powrocie zamieszkała w Warszawie. Współpracowała z „Bluszczem", „Wędrowcem" i in. Ogłaszała utwory poet., m. in. gawędę Bartłomiej Słomka (1900, nagr. na konkursie „Gazety Świątecznej"), poemat Wśród rodzinnych gniazd (1901), zbiór liryków postromant. Poezje (1902), nowele psychol.-obycz. Okruchy życia (1901) i Błyski (1903), powieści Ela (1903), Gołębice, szkic powieściowy z pocz. IV wieku (1903), Wariat (1923), dzieje młodego działacza socjalist., dramaty Witeż Iwo (1907) i Nad Arnem (1911), o J. Słowackim. Pewien rozgłos zyskała powieściami biogr. o T. Kościuszce Żywot wodza narodu (1909) i Od Dubienki do Racławic(wyd. 2 1924). Tłumaczyła S. Nadsona, J.F. Coopera, T. Mayne Reida i in. Jest też autorką powiastek dla dzieci i młodzieży, m. in. przeróbki Panienki z okienka Deotymy pt. W Bursztynowym Domu (1928).

Zbiór poetów 4.

PSB 6 (J. Mioduszewski).

Podobne prace

Do góry