Ocena brak

DZIEJE JEDNEGO POCISKU

Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012

DZIEJE JEDNEGO POCISKU, powieść A. Struga, wyd. w Krakowie 1910. Powstała w czasie pobytu autora w Paryżu; stanowi kontynuację tematyki podjętej w > Ludziach podziemnych. Daje syntet. obraz rewolucji (jeden z najpełniejszych w literaturze pol.), wtapiając w realistycznie na ogół potraktowany opis wydarzeń analizę wewn. postaw rewolucjonistów oraz historioz. refleksję nad sensem działań rewolucyjnych. Z poczuciem gorzkiego tragizmu klęski idzie w parze dyskretnie zaakcentowana wiara w nieodwracalność praw rozwoju społ. i przyszłe zwycięstwo idei rewolucyjnych. Gł. motywem konstrukcyjnym utworu są dzieje bomby, która w szczytowym momencie rewolucji miała służyć do zamachu na generała-gubernatora Skałona (bojowcy: Kama i Leon), aby nast. odbyć wędrówkę przez różne środowiska (proletariat łódz., zrewolucjonizowane chłopstwo, w dniach klęski elementy lumpowsko-bandyckie) i w epilogu stać się symbolem przyszłej walki. Ta kompozycja eliminuje gł. bohatera osobowego na rzecz szeregu postaci heroicznych bojowców. Różnorodności przedstawianych
środowisk towarzyszy zróżnicowanie środków wyrazu: wykorzystanie elementów poetyki tradycyjnej gawędy, satyry, rapsodu, ballady, posłużenie się nowoczesnymi formami narracji (monolog wewn.) oraz stylizację językową (gwary).

Wyd. W. 1957. J.Z. JAKUBOWSKI Wczesne pisarstwo Andrzeja Struga, „Przegl. Hum." 1963 nr 4.

Janusz Rohoziński

Podobne prace

Do góry