Ocena brak

DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia

Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012

DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia, ur. 22 VI 1825 w Jaryszowie (Podole), zm. 18 IX 1899 w Poturzycy (wsch. Galicja), przyrodnik, działacz gosp. i kult., kolekcjoner, mecenas. Zgromadzoną przez ojca, Józefa Kalasantego, w Poturzycy cenną bibliotekę przeniósł 1857 do Lwowa, znacznie wzbogacił dziełami hist., przyr., pedag., drukami staropol., zwł. z XVI w., i in. i zadbał o jej fachowe opracowanie; 1893 utworzył ordynację poturzycko-zarzecką jako materialne zabezpieczenie księgozbioru, który od 1858 szerzej udostępniał, i utworzonego 1880 Muzeum Przyr. im. Dzieduszyckich. Interesował się m. in. rozwojem gospodarki rolnej w Galicji, sztuką lud., wspomagał niezamożnych studentów. W 1939 bibliotekę, liczącą ok. 50 tys. druków, 1800 rkpsów i 3 tys. sztychów, przejęła Ukr. AN.

PSB 6 (M. Tyrowicz); SPKP (W. Ołszewicz).

Podobne prace

Do góry