Ocena brak

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Status pokrzywdzonego

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Dziecko, ofiara przemocy może brać udział w procesie karnym. Nabywa ono  status pokrzywdzonego. Zgodnie z art. 51 § 2 kpk, jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni (osoba, która nie ukończyła lat 18 i nie posiada pełni praw ze względu na wiek) lub ubezwłasnowolniony częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje. 

Do góry