Ocena brak

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Przesłuchanie „jeden raz”

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Zgodnie z nowym rozwiązaniem przyjętym w art. 185a kpk  w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (rozdz. XXV kk) pokrzywdzonego, który  w chwili czynu nie skończył 15 lat, powinno się przesłuchiwać tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy podczas pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego.

Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. W przesłuchaniu mają prawo wziąć udział: prokurator, obrońca oraz pełnomocnik oskarżonego. Także oskarżony może być obecny przy przesłuchaniu, gdy nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego.

Protokół z tak przeprowadzonego przesłuchania odczytuje się na rozprawie głównej. Może to być  także zapis dźwiękowy z przesłuchania.

Do góry