Ocena brak

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Zasada dobra dziecka wymaga respektowania podmiotowości dziecka w działalności organów władzy publicznej oraz w postępowaniu sądowym poprzez, m.in.:

•  obowiązek wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka przez organa władzy publicznej,

•  przestrzeganie prawa dziecka do wyrażania opinii, występowania w sądzie we własnych sprawach,

•  informowanie dziecka i jego przedstawiciela prawnego o przysługujących dziecku prawach,

•  ochronę interesów dziecka w postępowaniu sądowym poprzez, m.in: 

wnioskowanie o uchylenie jawności rozprawy, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy przestępstw przeciwko obyczajowości oraz przeciwko rodzinie i opiece,

-  wnioskowanie o przesłuchanie pokrzywdzonych w pierwszej kolejności, przed przeprowadzeniem innych dowodów,

-  wnioskowanie o przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego, ofiar gwałtu oraz znęcania się bez obecności oskarżonego, o ile są przesłanki wskazujące, że obecność ta mogłaby oddziaływać krępująco,

kierowanie do sądu wniosków o uchylenie niewłaściwych pytań naruszających godność osobistą lub sferę prywatną pokrzywdzonego, a nie mających znaczenia  dla istoty sprawy.  

Powyższe przykłady są ilustracją, jak wiele trzeba zmienić w praktyce funkcjonowania instytucji publicznych oraz w obszarach prawa, by w pełni zrealizować zasadę kierowania się przez wszystkich najlepiej pojętym interesem dziecka.  

Do góry