Ocena brak

DZIAŁYŃSKI (ADAM) TYTUS, hrabia

Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012

DZIAŁYŃSKI (ADAM) TYTUS, hrabia, ur. 24 XII 1796 w Poznaniu, zm. 11/12 IV 1861 tamże, założyciel biblioteki, mecenas, wydawca. Studiował na uniw. w Berlinie i Paryżu i politechnice w Pradze; dochody z magnackiej fortuny obracał gł. na cele społ., mecenat, a przede wszystkim na gromadzenie mn. w. od 1817 druków i rkpsów z historii Polski (zwł. z epoki odrodzenia) w drodze zakupów w całości lub częśc. księgozbiorów (np. K. Kwiatkowskiego), poszukiwań w podróżach po kraju i zagr. itp. Bibliotekę oraz zbiory muzealne (m. in. starej broni) przeniósł 1826-40 do —» Kórnika, gdzie od 1. czterdziestych mieszkał stale (na przemian z Poznaniem), odzyskawszy dobra wielkopol., zasekwestrowane za udział w powstaniu 1830-31. Od 1828 (systematycznie w 1. pięćdziesiątych) wydawał lub udostępniał do publikacji źródła hist. ze swoich zbiorów (m. in. zapoczątkował Acta Tomiciana: t. 1-8 1852-60). Zasłużony bardzo dla kultury Wielkopolski, współzałożyciel i od 1858 prezes TPN Pozn., działał m. in. w Tow. Nauk. Pomocy, popierał rozwój rolnictwa i rzemiosła; związany z emigr. środowiskiem Hotel Lambert, współpracował z —» Towarzystwem Hist.-Lit. w Paryżu.

SPKP (Red.); S. BODNIAK T. Dz., w: Wybitni Wielkopolanie XIX wieku (zbiór.), Poz. 1959; H. CHŁOPOCKA Edytorstwo naukowe T. Dz., Pam. Bibl. Kórn. 12 (1976); B. i M. KOSMANOWIE T. Dz. i jego dzieło, Wr. 1978; zob. też Kórnik.

Podobne prace

Do góry