Ocena brak

DZIAŁY BIOLOGII - Botanika

Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011

Botanika jest jedną z dyscyplin nauk biologicznych zajmującą się roślinami; jej główne działy to:

. morfologia roślin - nauka zajmująca się badaniem pokroju, ukształtowania i zewnętrznej budowy organów roślinnych, stosunków jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi narządami roślinnymi oraz przemian jakim one ulegają. W skład nauk morfologicznych wchodzą:

¨ cytologia - nauka o budowie i czynnościach komórki,

¨ histologia - nauka o tkankach,

¨ organologia - nauka zajmująca się zewnętrzną i wewnętrzną budową ciała roślinnego, bada rozwój, znaczenie i przemiany podstawowych organów roślinnych, jak również zależności między ich budową, a funkcją.

. systematyka - klasyfikacja organizmów na podstawie ich cech anatomicznych, biochemicznych, embrionalnych i in.

W tym miejscu nie sposób pominąć nazwiska Karola Linneusza - wielkiego szwedzkiego botanika - systematyka XVIII w. , który wprowadził dwuwyrazowy system oznaczania roślin. Wyrazy te określają rodzaj i gatunek rośliny, a zarazem wskazują miejsce danego gatunku w hierarchicznej strukturze systemu klasyfikacji.

. fizjologia roślin (fitofizjologia) - nauka o procesach życiowych przebiegających w całym organizmie roślinnym. Do głównych działów fizjologii roślin należą:

¨ fotosynteza,

¨ oddychanie,

¨ gospodarka wodna i mineralna,

¨ wzrost i rozwój.

. geobotanika - dział botaniki obejmujący:

¨ fitosocjologia - nauka o zbiorowiskach roślinnych i prawidłowościach grupowania się roślin,

¨ fitogeografia - nauka o rozmieszczeniu roślin na kuli ziemskiej i jego przyczynach

¨ ekologia roślin.

. fitopatologia - nauka o chorobach roślin, czynnikach je wywołujących oraz metodach i sposobach zapobiegania im i ich zwalczania.

. florystyka - dział botaniki zajmujący się opisywaniem flory.

. mikologia - nauka o grzybach obejmująca wszystkie zagadnienia związane z tymi organizmami (rozmnażanie, rozwój itd.).

. briologia - dział botaniki zajmujący się mszakami.

. lichenologia - dział botaniki zajmujący się badaniem porostów

Pozostałe działy botaniki dotyczą tzw. botaniki stosowanej, są to, np. botanika leśna, botanika farmaceutyczna itp.

Podobne prace

Do góry