Ocena brak

DZIAŁOWSKI GUSTAW ks.

Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012

ur. 1 IV 1872 w Uciążu (k. Wąbrzeźna), zm. 10 VI 1940 w Pieniążkowie (k. Gniewa), działacz społeczno-narodowy.

Studia teol. odbywał w Pelplinie i w Münster, gdzie 1900 uzyskał doktorat na podstawie pracy Isidor und Ildefons als Literarhistoriker. Eine quellengeschichtliche Untersuchung der Schriften „De viris illustrious" des Isidor von Sevilla und des Ildefons von Toledo (Mr 1898), cenionej w historii literatury (M. Manitius).

Był wik. w Chełmnie, Lidzbarku, adm. w Łob-dowie, Płowężu i Turowie, gdzie został prpb. (1906-20) i dziekanem pomezańskim (1915-20); założył kasę pożyczkową, był pierwszym prezesem rady nadzorczej Banku Lud. w Olsztynie, delegatem na sejm dzielnicowy w Poznaniu (1918), członkiem Tow. Naukowego w Toruniu ; należał do komitetów wyborczych i Rady Lud. na Mazurach; za propol. agitację w plebiscycie deportowano go 1920 do Polski;

1921 został adm., a 1922 prob, w Pieniążkowie, 1928 szambelanem pap., 1934 dziekanem nowskim; był członkiem Wydziału Pow. i Sejmiku Pow. w Gniewie; 1939 więziony przez Niemców w Nowem.

 

Manitius I-III (19652, 58); Dziennik polskiego sejmu dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918, Pz 1918, 114; Diecezja chełmińska. Zarys hlstoryczno-sta-tystyczny, PI 1928,479; Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, To 1930, 389-395; B. Olszewicz, Lista strat kultury polskiej (1 IX 1939 — 1 111 1946), Wwa 1947, 57; Kalendarz Mazur t Warmii, O 1956, 165-166; Z. Lietz, Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 roku, Wwa 1958, 126; T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla. Od połowy XV wieku do 1945 roku, Wwa 1963, 68-69; J. Podgóreczny. Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza, Bd 1967, 81-82; J. Pakulski, Wykaz członków Towarzystwa Naukowego w Toruniu w latach 1875-1975, w: Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975. To 1978,1 157.

Podobne prace

Do góry