Ocena brak

Działanie siły mięśnia na ścięgno

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Jeżeli włókna mięśniowe przebiegają równolegle lub prawie równolegle do ścięgna, wtedy cała siła mięśnia działa w kierunku ścięgna, jak np. w m. dwugłowym ramienia czy ramiennym. W mięśniach półpierzastych natomiast tylko część siły mięśnia działa w kierunku ścięgna; część stara się pociągnąć ścięgno w bok; ta część siły zużywa się jednak na ciśnienie lub tarcie, ponieważ powięzie lub inne urządzenia nie dopuszczają do przesunięcia się ścięgna w kierunku bocznym.

W mięśniach pierzastych to pociąganie boczne włókien mięśniowych obu stron zostaje zrównoważone. Jeżeli np. włókna mięśniowe łączą się ze ścięgnem pod kątem 60°, to na podstawie równoległoboku sił możemy stwierdzić, że siła działająca w kierunku ścięgna równa się połowie całej siły mięśnia. Jeżeli pochylenie włókien jest bardziej strome, kąt przyczepu wynosi np. ok. 41°, to % całej siły mięśnia działa w kierunku ścięgna ; jeżeli kąt przyczepu jest większy, np. ok. 72°, to siła działająca w kierunku ścięgna wynosi 3 .Jeżeli kierunek włókien i kierunek ścięgna są równoległe, kąt przyczepu wynosi 0°, to wtedy, jak wyżej zaznaczono, cała siła mięśnia działa w kierunku ścięgna; przy kącie 90° siła ta wynosi 0.

Podobne prace

Do góry