Ocena brak

Działanie mięśnia na staw

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Powyższe rozpatrywanie mechanicznej pracy mięśnia nie daje nam jednak odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i z jaka siłą mięsień działa na staw. Siła mięśnia działająca na staw (linia działania siły mięśnia) nie zostaje zużyta w całości na wykonanie ruchu, lecz tylko częściowo, pozostała zaś siła mięśnia wzajemnie przyciska oba końce stawowe kości. Część pierwsza siły mięśnia stanowi jej składową ruchową lub obrotową, część druga — składową stawową. O tej ostatniej wspominaliśmy już w ogólnej nauce o stawach, opisując czynniki łączące kości w stawie.

Najprościej przedstawiają się te stosunki, jeżeli dla przykładu rozpatrzymy mięsień o równoległym przebiegu włókien, który jest rozpięty nad tylko jednym stawem, przy czym przyjmujemy, że kość, na której znajduje się przyczep początkowy mięśnia (O), jest unieruchomiona (ryc. 418). K0 oznacza kość unieruchomioną, do której przyczepia się początek mięśnia O; oznacza kość ruchomą, do której przyczepia się koniec mięśnia I; OA = o = odległość początku mięśnia od stawu A; JA = i = odległość końca mięśnia od stawu A. Obie kości poruszają się dokoła osi stawu A ustawionej prostopadle do płaszczyzny papieru OJ, linia łącząca środek pola przyczepu początkowego mięśnia ze środkiem przyczepu końcowego, oznacza kierunek linii działania siły mięśnia. Strzałka M odpowiada wielkości i kierunkowi linii działania mięśnia. Na podstawie równoległoboku sił widzimy, że siła mięśnia nie działa całą swoją wielkością M w kierunku ruchu. W kierunku tym działa tylko składowa ruchowa Mr. ustawiona prostopadle do ruchomej kości; działa ona w kierunku stycznym do koła, które opisuje punkt przyczepu J w swym ruchu dokoła osi A. Część druga, składowa stawowa Ms działająca prostopadle do poprzedniej w kierunku stawu, działa nie obrotowo jak M,.. lecz w sensie zwierania kości w stawie.

Podobne prace

Do góry