Ocena brak

Działanie mięśni stawu skokowego

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Wszystkie mięśnie, które przebiegają do tyłu od poprzecznej osi stawu skokowego górnego, wykonują zgięcie podeszwowe. do przodu od niej — zgięcie grzbietowe. Mięśnie przebiegające przyśrodkowo od skośnej osi ruchu wykonują ruchy przywodzenia. przebiegające zaś po stronie bocznej — ruchy odwodzenia. Mięśnie przywodzące lub odwodzące są równocześnie mięśniami odwracającymi lub nawrotnymi. Obie ostatnie grupy antagonistyczne są mniej więcej tej samej siły. gdy tymczasem praca mięśni, które opuszczają wierzchołek stopy (zginaczy), jest przeszło czterokrotnie większa od pracy mięśni unoszących stopę (prostowników). Prostowniki bowiem nie biorą większego udziału w pracy chodzenia, poruszania się do przodu.

Głównym mięśniem zginającym stopę podeszwowo jest mięsień trójgłowy łydki Wykonuje on osiem dziesiątych całej pracy (18,8 kGm). Praca pozostałych pięciu zginaczy (zginacz długi palucha, zginacz długi palców, piszczelowy- tylny, strzałkowy długi i krótki) jest stosunkowo niewielka (2,4 kGm). Głównym prostownikiem, który unosi wierzchołek stopy, jest mięsień piszczelowy przedni. Wykonuje on większą pracę (2.5 kGm) od pozostałych trzech prostowników (1.7 kGm: prostownik długi palców, prostownik długi palucha, m. strzałkowy trzeci).

Głównymi mięśniami nawrotnymi są mięśnie strzałkowe: długi, krótki i trzeci; mięśnie te wykonują trzy czwarte (3,6 kGm) całej pracy; są one wydatnie wspomagane przez mięsień prostownik długi palców, gdy tymczasem pozostałe mięśnie pomocnicze (prostownik długi palucha) i mięsień piszczelowy przedni) w ruchu tym współdziałają bardzo nieznacznie (0,4 kGm).

Praca mięśni odwracających (9.3 kGm) przewyższa pracę nawracaczy (4,8 kGm) prawie podwójnie. Głównym odwracaczem jest mięsień trójgłowy łydki (4.8 kGm). Z obu mięśni piszczelowych tylny odwraca prawie dwukrotnie silniej (1.8 kGm) niż mięsień piszczelowy przedni (1.0 kGm). Pozostałe mięśnie odwracające są już tylko mięśniami pomocniczymi (zginacz długi palców, zginacz długi palucha, prostownik długi palucha). Mięsień piszczelowy przedni, podobnie jak mięsień ramienno-promieniowy w stawie łokciowym, zarówno odwraca, jak i nawraca. To podwójne działanie tłumaczy się stosunkiem położenia osi stawu skokowego dolnego do kierunku pociągania mięśnia.

Podobne prace

Do góry