Ocena brak

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Związanie prawem działań administracji publicznej

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- Działania administracji publicznej związane są w państwie prawa prawem powszechnie obowiązującym oraz prawem o charakterze wewnętrznym obowiązującym jako jednostki organizacyjne podległe organowi administracji publicznej upoważnionemu do stanowienia prawa wewnętrznego.

- „działalność jednostki i działalność administracji publicznej są do siebie podobne, bo uregulowane są normami prawa w zakresie ograniczonym i tylko tyle, o ile jest to wskazane ze względu na porządek publiczny”. / Władysław Leopold Jaworski

- Zasada związania prawnego działań administracji publicznej ukazuje, iż działania te mogą być podejmowane, gdy normy prawa zawierają upoważnienie do podjęcia działania.

- W przypadku braku podstaw prawnych do podjęcia działania organy administracji publicznej nie mogą podjąć żadnego działania.

- Działania administracji mogą stać się przedmiotem kontroli. Środki działania i sposób postępowania podmiotów administracyjnych jest regulowane przez prawo.

Podobne prace

Do góry