Ocena brak

Działalność środowiskowa w marketingu

Autor /abetteryou Dodano /05.11.2006

Działalność środowiskowa w marketingu. Działalność środowiskowa to zespół celowo zorganizowanych działań zapewniających przedsiębiorstwu systematyczne komunikowanie się ze swoim otoczeniem które ma na celu wywołanie pożądanych postaw, a następnie pożądanych działań. Każde przedsiębiorstwo działa w określonym otoczeniu z którym utrzymuje kontakty i nawiązuje stosunki. Ideą działalności środowiskowej jest rozszerzenie, utrwalenie i doskonalenie tych stosunków, co zwiększa zaufanie otoczenia do przedsiębiorstwa i kształtuje przychylną atmosferę wokół jego działalności. Działalność środowiskowa nie wpływa bezpośrednio na sprzedaż produktu. Zbliża ono otoczenie do produktu wytworzonego i sprzedawanego przez przedsiębiorstwo. Działalność śr. przedsiębiorstwa nie jest związana z promocją określonego produktu ale tworzy mu sprzyjającą atmosferę poprzez jego uczestniczenie w życiu publicznym. Działając w śr. przedsiębiorstwo wzbudza zainteresowanie, buduje swój autorytet, wzmacnia pozycję na rynku co pozwala wprowadzić na rynek nowe produkty i pobudzać sprzedaż. Działalność śr. zapewnia przedsiębiorstwu poprzez rozgłos wiadomości i informacji, organizowanie pokazów, sponsorowanie imprez sportowych i kulturalnych, klubów i konstytucji oraz akcji na rzecz społeczeństwa. Stworzenie korzystnej atmosfery wokół firmy sprzyjają wszelkie dokumenty drukowane i audiowizualne o przedsiębiorstwie, książki, foldery, biuletyny, artykuły w prasie, kasety wizytówki, itp. Przez szeroko rozwiniętą działalność środowiskową, działalność firmy staje się niejako sprawą publiczną, dlatego też szereg firm występuje w akcjach publicznych i robi wiele dobrego dla swojego środowiska. Sprzedaż osobista jest najtańszą formą aktywizacji sprzedaży. Jest ona wizytówką produktu. Tak samo sprzedawca jest wizytówką firmy którą reprezentuje. Sprzedaż osobista jest więc sprzedażą w której występuje bezpośredni kontakt nabywcy ze sprzedawcą. Sprzedaż osobista jest elementem który zbliża produkt do nabywcy. Sprzedaż ta powinna się charakteryzować fachowością i uprzejmością.

Podobne prace

Do góry