Ocena brak

Działalność Rady Europy z siedzibą w Strassburgu w przedmiocie sam. teryt.

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Istotne znaczenie dla samorządu terytorialnego w Europie ma fakt ustanowienia przez Radę Europy w dniu 5 października 1985 r. Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Samorząd teryt. jest wspólnotą sam. posiadającą osobowość prawną, powstałą z mocy prawa, wykonującą samodzielnie część adm. publ. i posiadającą odrębne mienie, umożliwiające wykonywanie swych zadań.

Podobne prace

Do góry