Ocena brak

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Kontakty z Janem XXIII

Autor /Salwin Dodano /03.05.2012

 

 • Przejście do obediencji pizańskiej miało istotne konsekwencje. Po rychłej śmierci Aleksandra V (na początku 1410 r.) Jagiełło uznał jego następcę, Jana XXIII, który od swej koronacji okazywał życzliwość Polakom. Stosunki dworu krakowskiego ze Stolicą zostały wówczas zdominowane przez konflikt z Zakonem.

 • Jagiełło zabiegał konsekwentnie u Jana XXIII o obsadzanie najwyższych godności kościelnych w Królestwie swoimi ludźmi. Tak papież przychylił się do prośby o ustanowienie abp halickim Mikołaja Trąbę. Równocześnie z bullą w tej sprawie, Trąba otrzymał dyspensę papieską od nieprawego pochodzenia, co pozwoliło mu osiągnąć paliusz halicki.

  Skuteczne działania w Kurii przeprowadzali z pewnością Piotr Wolfram i Adam z Będkowa, dwaj polscy intelektualiści, kontynuujący w Bolonii studia prawnicze.

 • Zgon abp Mikołaja Kurowskiego w 1411 r. spowodował przesunięcia na najwyższych stanowiskach w Kościele i kancelarii oraz zmian w strukturach diecezjalnych:

 • Jagiełło zdecydowanie sprzeciwił się kapitule, która erygowała na abp Wojciecha Jastrzębca, i zmusił ją do uznania elekcji Mikołaja Trąby. Równocześnie do Kurii wyruszył doktor dekretów Jan Śledź z Lubienia, celem skłonienia papieża do translacji Trąby z Halicza do Gniezna. Starania Jana Śledzia przyniosły skutek w postaci bulli translacyjnej.

 • Prawdopodobnie Jan Śledź z Lubienia przedstawił wówczas w Kurii Jana Rzeszowskiego jako kandydata na opróżnione abp halickie. W tym wypadku papież ponownie przychylił się do woli Jagiełły i wystawił bullę prowizyjną. Zezwolił na zatrzymanie dotychczas dzierżonych beneficjów ze względu na ubogość abp.

 • Ponadto król zabiegał o przeniesienie metropolii z Halicza do Lwowa i podporządkowanie jej dalszych bp w:

 • Kamieńcu

 • Serecie

 • Kijowie.

  Jan XXIII wystawił bullę translacyjną, ale ekspedycja dokumentu trwała 2 lata, gdyż pleban lwowski Jan odmawiał instalacji katedry w dotychczasowym kościele parafialnym i procesował się.

 • Długotrwała i ciężka choroba bp krakowskiego, powodująca poważne osłabienie jego działalność publicznej, skłoniła króla do zabiegów w Stolicy o translację Wysza do Poznania. Na miejsce Wysza miał zostać przeniesiony z Poznania bp Wojciech Jastrzębiec (kanclerz).

  W 1412 r. została wystawiona przez papieża podwójna bulla translacyjna. Tę trudną sprawę poprowadzili w Kurii:

 • Jan Śledź z Lubienia

 • magister Piotr Boleścic

 • Jan z Czechla.

  W imieniu Jastrzębca i Wysza złożyli oni Kamerze Apostolskiej i kolegium kardynalskiemu obligacje co do spłaty serwicjów.

 • Poprzez dyplomatyczne starania Jagiełło rozwiązał jeden z najtrudniejszych problemów w polskiej elicie władzy.

Do góry