Ocena brak

DZIADY CZ. IV & III

Autor /smerf Dodano /08.02.2011

DZIADY CZ. IV & III

Cz 4 Geneza:

4 i 2część Mickiewicz pisał w okresie,gdy przechodził nieudaną miłość,były to czasy jego pierwszych sukcesów literackich.W tym czasie zmarła też jego matka.Część ta powstawała między wrześniem 1821 a kwietniem 1822.Ze względu na miejsce,wktórym powstały nazywa się je”DziadamiWileńsko-Kowieńskimi”.

Bohaterowie:

Świat żywych:ksiądz,dzieci.Świat umarłych:Pustelnik-Gustaw,głos z kantroka-duch lichwiarza.

Czas i miejsce akcji:W domu Ks. ,wieczorem,wZaduszi(2.11.).Ksiądz&dzieci po kolacji mają zamiar odmawiać modlitwy za zmarłych.

Przebieg akcji:Modlitwę przerywa pojawienie sięPustalnika,Ksiądz jest zdziwiony,dzieci pzrestraszone.Pustelnik jest w łachmanach.Dzici myślą,że to trup i boją się,że przyszedł zabrać im tatę.Ksiądz zaczyna rozmowę,ale nie rozumie przybysza,choć próbuje zrozumieć i udaje,że rozumie.Dopiero po upływie 1hKsiądz rozpoznaje w Pustelniku Gustawa.Gustaw oskarża go o swoją śmierć,twierdzi,że to,że nauczył go czytać przyczyniło się do jego śmierci.Porównuje się do Wertera,przytacza dzieła Goethego i Rasseau.Widzimy,że życie Gustawa,to życie typowego romantyka(nieszczęśliwa miłość,ukochana bierze ślub z innym,samobujstwo,powrót do starych miejsc,pokuta za grzechy.Na koniec wizytyGustaw pyta się Księdza why zniósł obrzęd Dziadów.Ksiądz mowi,że był to obrzęd pogański&zły.Gustaw prosi o przywrócenie tego obrzędu,który jest wg.niego potrzebny.Dopiero podczas tej3godziny Ksiądz orientuje się,że Gustaw jest upiorem.Podczas,gdy kur pieje3raz,a zegar wybija 0:00Gustaw kończy swą wypowiez(nauką moralną”kto za życia choć raz był w niebie, ten po śmierci nie trafi od razu”)i znika.

Część III:Geneza:Dziady te nazywane są drezdeńskimi.Powstały w1832r.wDreźnie.Niemal tuż po porażce powstania listopadowego. Pisząc 3 cz.Mickiewicz chciał zrechabilitować się za to,że nie wziął udziału w powstaniu,chciał wziąść też w pewien sposób w dyskusji politycznej po klęsce powstania oraz chciał podnieść polaków na duchu,powiedzieć,że nie wszystko stracone. Stworzył mesjanistyczną koncepcję odzyskania niepodległości.

Bohaterowie:Ogólnie bohaterami są znajomi i przyjacieleMickiewicza m.in.z Filomatow&Filaretów,ale nie tylko.Przykłady: AdolfJanuszkiewicz,JakubJagiełło,Żegota(IgnacyDomeyko),TomaszZan,AntoniFrejend,JanSobolewski,ks.JózefLwowicz,JacekPietraszkiewicz,AdamSuzin,JanJankowski.

Czas i miejsce akcji: 1823-czasy prześladowań przez Nowosilcowa kiedyMickiewicz i inni zostawali skazywani za udziały w tajnych stowarzyszeniach.

Streszczenie:Każda scena pokazuje cierpienie i upokorzenie dobrych ludzi,polaków,młodych, matek,ojców...oraz okrucieństwo&tyranię Nowosilcowa&others.Polacy są jak naród wybrany(chosen one :] )-cierpią,aby potem powstać i zakończyć cierpienia wszystkich.W poszczególnych scenach przewija się też postać Gustawa-Kondrada,który jest wybawicielem i przywódcą->przepowiedział mu to ks.Piotr.Jest w nim(Kondradzie) wielki bunt i chęć zemsty („zemsta x3naWroga,zBogiem&choćbyMimoB”)

Podobne prace

Do góry