Ocena brak

Dystrybucja pozasklepowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011

Charakterystyka

Rozwój pozasklepowych form handlu detalicznego jest przejawem narastającej tendencji przedsiębiorstw do nawiązywania bezpośrednich kontaktów ze swoimi klientami i budowania z nimi indywidualnych, partnerskich relacji.


Rodzaje

Dystrybucja pozasklepowa obejmuje: komiwojażerstwo, dystrybucję sieciową, sprzedaż na zamówienie telefoniczne i pocztowe, sprzedaż wysyłkową, sprzedaż przez automaty, handel elektroniczny.

 • Komiwojażerstwo - polega na tym że osoby sprzedające przyjmują w komis produkty lub próbki produktów które chcą sprzedać konsumentom lub drobnym sklepom. Zasadniczo w ten sposób sprzedawane są produkty, które nie cieszą się wielką popularnością nabywców
 • Dystrybucja sieciowa - jest pewną odmianą komiwojażerstwa. Każdy członek sieci werbuje nowych członków, którym sprzedaje produkty najczęściej w ich mieszkaniach, miejscu pracy lub w innych miejscach publicznych, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej. Sprzedaż ta wymaga prezentacji i udzielenia informacji przez profesjonalnych sprzedawców zwanych agentami, akwizytorami, konsultantami, dystrybutorami, przedstawicielami. Wynagrodzeniem sprzedawców jest marża lub prowizja od zrealizowanej sprzedaży, a niekiedy także premia za rekrutację lub organizację sieci sprzedaży bezpośredniej.
 • Automaty sprzedażowe - Automaty sprzedażowe umożliwiają dokonywanie zakupów w ciągu całej doby i są lokalizowane w szkołach, na dworcach, w szpitalach i w domach opieki społecznej.
 • Sprzedaż na zamówienie pocztowe i telefoniczne - polega na wysyłaniu listów, reklam, folderów, wideokaset, płyt CD, DVD do potencjalnych, celowo wybranych z listy adresowej osób w celu uzyskania od nich zamówienia. Zamówienia realizowane są w formie przesyłki, a zapłata regulowana jest czekiem lub kartą kredytową. Czasem nawiązywany jest kontakt telefoniczny z osobami ujętymi w książce telefonicznej lub na listach sporządzonych przez przedsiębiorstwo z dotychczasowych nabywców. Sprzedaż na zamówienie telefoniczne i pocztowe uzupełnia sprzedaż prowadzoną przez lokalne sklepy detaliczne, którym nie opłaca się prowadzić sprzedaży produktów kupowanych przez niewielu nabywców.
 • Sprzedaż za pośrednictwem katalogów prowadzą duże przedsiębiorstwa handlu wysyłkowego. Pocztą wysyłają one katalogi do wybranych klientów lub udostępniają im dostęp do katalogów w wyselekcjonowanych sklepach. Sprzedaż wysyłkowa jest atrakcyjną formą zakupu dla ludzi aktywnych zawodowo, posiadających mało czasu na tradycyjne rozumiane zakupy.
 • Sprzedaż za pomocą komputera i telewizora umożliwia ona nabywcom zobaczenie dobra lub ofertę usługi na ekranie telewizyjnym lub komputerowym i następnie złożenie zamówienia ze swojego komputera. Telewizyjne zakupy umożliwiają nabywcom zobaczenia na ekranie, jak wygląda i funkcjonuje produkt.
 • Domy sprzedaży wysyłkowej realizują zamówienia pocztowe. Oferują one wąski asortyment produktów o wysokiej jakości, których pojedyncze egzemplarze są prezentowane w salonie lub na zdjęciach katalogowych.
 • Handel elektroniczny (e-commerce, handel on-line, handel wirtualny) polega na zakupie i sprzedaży towarów i usług za pomocą sieci komputerowej. Szybkie upowszechnienie się internetu doprowadziło do wyróżnienia tradycyjnego handlu elektronicznego, w którym sieć jest tylko sposobem przesyłania danych oraz handlu internetowego, w którym sieć staje się rynkiem.
 • Sklep internetowy to określony adres w sieci WWW, który odnosi się do specjalnie przygotowanej witryny prezentującej spis oferowanych produktów, ich opis, ceny oraz umożliwiającej dokonanie zakupu za pośrednictwem zawartym na niej kwestionariuszy zakupowych.

 • Autor: Krzysztof Kulasa
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry