Ocena brak

Dyskinezy dróg żółciowych

Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013

Określenie. Dyskinezy dróg żółciowych, o-kreślane dawniej jako nerwice układu żółciowego, stanowią choroby, w których występują zaburzenia czynności ruchowej pęcherzyka żółciowego i zwieraczy dróg żółciowych. Rozpoznanie dyskinezy dróg żółciowych wymaga uprzedniego wyłączenia organicznych chorób przewodów żółciowych. Zaburzenia te zależą od nieskoordynowanej czynności zwieraczy dróg żółciowych, stanu kurczowego pęcherzyka żółciowego, bądź też wręcz przeciwnie od zwiotczenia pęcherzyka żółciowego,’ ograniczenia lub zniesienia czynności zwieracza bańki wątrobowo--trzustkowej (Oddiego). Mogą być wywołane wieloma czynnikami, jak zwiększone napięcie układu przywspółczulnego bądź współ-czulnego, hiperestrogenizm. Wzmożone napięcie układu przywspółczulnego wywołuje 'silne skurcze pęcherzyka żółciowego i zwieraczy. Zaburzenie to określa się jako dyskinezę hipertoniczną. Zwiększone napięcie u-kładu współczulnego powoduje zwiotczenie pęcherzyka żółciowego oraz osłabienie bądź całkowite zniesienie napięcia zwieracza bańki wątrobowo-trzustkowej, jest to tzw. dyskineza hipotoniczna. Poza czynnikami ne-urogennymi i hiperestrogenizmem pewną rolę w regulacji ciśnienia w drogach żółciowych, stanie zwieraczy i pęcherzyka żółciowego odgrywać może też cholecystokini-na.

Poza podziałem na dyskinezy hiper- i hi-potoniczne istnieje podział na dyskinezy pierwotne i wtórne. W dyskinezach pierwotnych przyczyna choroby umiejscowiona jest w drogach żółciowych, v innych narządach, zwłas: nej. Przyjmuje się, iż dys wstają na tle odruchowyn kinezami spotykamy się ' datków, chorobie wrzodow Należy podkreślić, iż i: ciwników wyodrębniania dyskinez czyli zaburzeń c: żółciowych. Trzeba też : niezasadność leczenia ope tego typu.

Podobne prace

Do góry