Ocena brak

DYSCYPLINA

Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012

 

DYSCYPLINA (łc. = uczenie się, nauczanie, nauka, przedmiot naucza­nia) ang. discipline; fr. discipline; nm. Disziplin, Zucht

  1. metod. Przedmiot nauczania; jedno­stka dydaktyczna, która stanowi na tyle bogatą i jednolitą część nauki, iż nadaje się do nauczania na poziomie szkolnictwa wyższego w charakterze osobnego przed­miotu, lub jednostka organizacyjna nauki, np. katedra, zakład naukowy. Dyscyplina naukowa stanowi taką zwartą treściowo część nauki, jaką na danym szczeblu jej rozwoju i w określonych warunkach może skutecznie opanować w zakresie twór­czych badań oraz dydaktyki jeden pra­cownik naukowy.

  2. et. Ogół reguł postępowania, zazwy­czaj obwarowany systemem sankcji, na­rzucony członkom jakiejś zbiorowości; także przestrzeganie tych reguł.

  3. et. Reguły postępowania lub ogra­niczenia życiowe przyjmowane dobro­wolnie przez podmiot, tzw. autodyscyplina.

Podobne prace

Do góry