Ocena brak

DYREKTORIAT

Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013

System rządów istniejący we Francji 1794-1799, między upadkiem jakobinów a zamachem stanu 18 Brumaire’a. Ustanowiony formalnie w 1795 na mocy konstytucji roku III, polegał na przekazaniu władzy wykonawczej 5 dyrektorom, desygnowanym przez Radę Starszych. Decydującą rolę w D., którego skład się zmieniał, odgrywał Barras.

D. reprezentował przede wszystkim polityczne centrum franc. społeczeństwa, był więc zwalczany zarówno przez jakobinów, jak też rojalistów. W walce o władzę dochodziło parokrotnie do zamachów stanu, które nadawały D. raz bardziej lewicowy, to znów prawicowy charakter. Próbą takiego zamachu ze strony rojalistów były wydarzenia 13 Vendemiaire’a (5 X 1795). Bonaparte, któremu Barras powierzył dow. nad oddziałami rządowymi, stłumił wtedy bunt rojalistów i sam rozpoczął wielką karierę.

D. skompromitował się w oczach społeczeństwa korupcją i malwersacjami, a także popieraniem wszelkiego rodzaju aferzystów. Dyskredytacja była tym większa, że w 1798-1799 Francja doznała serii niepowodzeń nad Renem i we Włoszech. Bonaparte, powróciwszy z Egiptu, dokonał zamachu stanu 18 Brumaire’a i obaliwszy D., zaprowadził system Konsulatu.

Podobne prace

Do góry