Ocena brak

DYNASTIA SASKA - Rządy Augusta III

Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012

 

August III, w przeciwieństwie do ojca, przebywał częściej w Dreźnie niż w Warszawie.

Polityką zagraniczną Rzeczypospolitej i Saksonii kierowali dyplomaci sascy, wśród których największe znaczenie mieli pierwsi ministrowie Augusta: Aleksander Józef Sułkowski, a następnie Henryk von Brühl.

Podstawowym założeniem tej polityki było współdziałanie z Rosją i pierwszeństwo interesów saskich. Byt Rzeczypospolitej stał się przedmiotem targów między dworami Petersburga, Wiednia i Berlina.

W Warszawie największe wpływy miała nadal Rosja, choć niektóre stronnictwa magnackie nawiązywały kontakty z Prusami.

Podobne prace

Do góry