Ocena brak

Dwunasty tydzień ciąży - układ kostny

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

W tym czasie wszystkie elementy stawu biodrowego odpowiedzialne za jego stabilność są już rozwinięte, lecz jeszcze niezbyt silne. W nowo uformowanym stawie biodrowym dochodzi do pierwszej zmiany pozycji, to jest do ruchu rotacji wewnętrznej. Staw musi być wystarczająco stabilny, ażeby wytrzymać ten manewr. Jeśli w okresie tym wszystkie mechanizmy nerwowo--mięśniowe nie rozwiną się synchronicznie (np. czynność mięśni przywodzicieli lub wzrost obrąbka panewkowego nie będą prawidłowe), stabilność stawu biodrowego nie będzie optymalna. W każdym z obu stawów biodrowych rozwój nerwowo-mięśniowy postępuje niezależnie i dlatego ruch rotacji wewnętrznej może wystąpić w różnym czasie. Stąd możliwe jest powstanie wady jednostronnej. W okresie około 12. tygodnia ciąży zaistniały po raz pierwszy warunki do zwichnięcia stawu biodrowego. Głowa k. udowej jest okrągła, szyjka krótka i ustawiona w retrowersji. Torebka stawowa pozostaje bardzo słaba. W niekorzystnych warunkach środowiska wewnątrzmacicznego po dokonaniu ruchu rotacji wewnętrznej (zamiast rotacji zewnętrznej

Rallis i McKibbiń) w stawie biodrowym może dojść do zwichnięcia. Po dokonaniu się zwichnięcia stawu biodrowego obrąbek kontynuuje wzrost w nieprawidłowym kierunku, zamykając częściowo górną część panewki (interpozycja), ale może dojść również do całkowitego zahamowania jego wzrostu. Obrąbek panewkowy jak kurtyna zamyka panewkę, oddzielając ją od głowy k. udowej. Torebka stawowa, nie stanowiąca jeszcze mocnej struktury, poddaje się przemieszczającej się głowie k. udowej i ulega znacznemu powiększeniu. W tych warunkach nie jest możliwa żadna spontaniczna repozycja. Zwichnięcie jest utrwalone do końca ciąży. Panewka z braku stymulacji ze strony głowy staje się płytka. Powstaje głęboka wtórna panewka, z obejmującą cały staw powiększoną torebką stawową. Głowa k. udowej pozostaje mniejsza niż zwykle i spłaszczona. Krętaiz większy nie rozwija się z powodu braku stymulacji ze strony osłabionych mięśni pośladkowych. Ta forma prawdziwego zwichnięcia stawu biodrowego jest stwierdzana zaraz po porodzie i stanowi najcięższą postać tej wady, gdyż wszystkie elementy stawu biodrowego są nieprawidłowe.

 

Podobne prace

Do góry